FunWiki : HomePage

HomePage :: Categories :: PageIndex :: RecentChanges :: RecentlyCommented :: Login/Register
Most recent edit on 2007-12-26 08:17:58 by RoaccHidom [relbocer]

Additions:
vardronc
Vítejte!
To na co se právì díváte je moje Wiki. Uvídíme, jestli se mi èasem podaøí vymyslet nìjaký alespoò lehce u¾iteèný obsah => zatím nic.
Menu :: ©kola :: Music :: JunkYard :: Links :: Gentoo :: Discworld/Zemìplocha

Øíkejme tomu news (aneb Kdybych mìl blog):

Anime: Jmenovala se Mikuru Asahina. Na první pohled docela normální hezká dívka... ale ve skuteènosti to byla ... bojová servírka z budoucnosti.
Jedno bezchybné album, celé zdarma! Doporuèuje 6 z 5ti nejen demoscene a breakbeat fandù... to je Paniq - Lost Known Good Configuration a pokud se vám zalíbí, zkuste taky star¹í Neurons: Fire at Will
Paniq je nìmec, èlen dnes ji¾ legendárních FarbRausch. Jeho star¹í hudba je vìt¹inou nìjaký (psy/?)trance, poslední alba jsou ale více lámaná.
(Chtìl bych mít blog...;) První phishing v èechách! Igi | hoax.cz | Zkuste si, jestli poznáte phishing od legitimního mailu od banky: http://survey.mailfrontier.com/survey/phishing_uk.html
Lákají vás nabídky levných výdìlkù na internetu?
Co je s tim pøipojenim? Ne, ¾e bych si stì¾oval ;-)
Pro zaèátek jeden velmi znepokojivý èlánek o pøevýchovném centrum pro americké dìti na Jamajce (tak koukam, ¾e u¾ je to dost starý):
A teï nìco veselej¹ího: So You Want To Learn Japanise [ENG] - by Dan Barrett (via Voyage To Mars again, few years ago)


Deletions:
Vítejte!
To na co se právì díváte je moje Wiki. Uvídíme, jestli se mi èasem podaøí vymyslet nìjaký alespoò lehce u¾iteèný obsah => zatím nic.
Menu :: ©kola :: Music :: JunkYard :: Links :: Gentoo :: Discworld/Zemìplocha

Øíkejme tomu news (aneb Kdybych mìl blog):

Anime: Jmenovala se Mikuru Asahina. Na první pohled docela normální hezká dívka... ale ve skuteènosti to byla ... bojová servírka z budoucnosti.
Jedno bezchybné album, celé zdarma! Doporuèuje 6 z 5ti nejen demoscene a breakbeat fandù... to je Paniq - Lost Known Good Configuration a pokud se vám zalíbí, zkuste taky star¹í Neurons: Fire at Will
Paniq je nìmec, èlen dnes ji¾ legendárních FarbRausch. Jeho star¹í hudba je vìt¹inou nìjaký (psy/?)trance, poslední alba jsou ale více lámaná.
(Chtìl bych mít blog...;) První phishing v èechách! Igi | hoax.cz | Zkuste si, jestli poznáte phishing od legitimního mailu od banky: http://survey.mailfrontier.com/survey/phishing_uk.html
Lákají vás nabídky levných výdìlkù na internetu?
Co je s tim pøipojenim? Ne, ¾e bych si stì¾oval ;-)
Pro zaèátek jeden velmi znepokojivý èlánek o pøevýchovném centrum pro americké dìti na Jamajce (tak koukam, ¾e u¾ je to dost starý):
A teï nìco veselej¹ího: So You Want To Learn Japanise [ENG] - by Dan Barrett (via Voyage To Mars again, few years ago)
Edited on 2007-12-26 01:45:35 by ZelsiTrell [sitace]

Additions:
coelcaacrelt
Vítejte!
To na co se právì díváte je moje Wiki. Uvídíme, jestli se mi èasem podaøí vymyslet nìjaký alespoò lehce u¾iteèný obsah => zatím nic.
Menu :: ©kola :: Music :: JunkYard :: Links :: Gentoo :: Discworld/Zemìplocha

Øíkejme tomu news (aneb Kdybych mìl blog):

Anime: Jmenovala se Mikuru Asahina. Na první pohled docela normální hezká dívka... ale ve skuteènosti to byla ... bojová servírka z budoucnosti.
Jedno bezchybné album, celé zdarma! Doporuèuje 6 z 5ti nejen demoscene a breakbeat fandù... to je Paniq - Lost Known Good Configuration a pokud se vám zalíbí, zkuste taky star¹í Neurons: Fire at Will
Paniq je nìmec, èlen dnes ji¾ legendárních FarbRausch. Jeho star¹í hudba je vìt¹inou nìjaký (psy/?)trance, poslední alba jsou ale více lámaná.
(Chtìl bych mít blog...;) První phishing v èechách! Igi | hoax.cz | Zkuste si, jestli poznáte phishing od legitimního mailu od banky: http://survey.mailfrontier.com/survey/phishing_uk.html
Lákají vás nabídky levných výdìlkù na internetu?
Co je s tim pøipojenim? Ne, ¾e bych si stì¾oval ;-)
Pro zaèátek jeden velmi znepokojivý èlánek o pøevýchovném centrum pro americké dìti na Jamajce (tak koukam, ¾e u¾ je to dost starý):
A teï nìco veselej¹ího: So You Want To Learn Japanise [ENG] - by Dan Barrett (via Voyage To Mars again, few years ago)


Deletions:
Vítejte!
To na co se právì díváte je moje Wiki. Uvídíme, jestli se mi èasem podaøí vymyslet nìjaký alespoò lehce u¾iteèný obsah => zatím nic.
Menu :: ©kola :: Music :: JunkYard :: Links :: Gentoo :: Discworld/Zemìplocha

Øíkejme tomu news (aneb Kdybych mìl blog):

Anime: Jmenovala se Mikuru Asahina. Na první pohled docela normální hezká dívka... ale ve skuteènosti to byla ... bojová servírka z budoucnosti.
Jedno bezchybné album, celé zdarma! Doporuèuje 6 z 5ti nejen demoscene a breakbeat fandù... to je Paniq - Lost Known Good Configuration a pokud se vám zalíbí, zkuste taky star¹í Neurons: Fire at Will
Paniq je nìmec, èlen dnes ji¾ legendárních FarbRausch. Jeho star¹í hudba je vìt¹inou nìjaký (psy/?)trance, poslední alba jsou ale více lámaná.
(Chtìl bych mít blog...;) První phishing v èechách! Igi | hoax.cz | Zkuste si, jestli poznáte phishing od legitimního mailu od banky: http://survey.mailfrontier.com/survey/phishing_uk.html
Lákají vás nabídky levných výdìlkù na internetu?
Co je s tim pøipojenim? Ne, ¾e bych si stì¾oval ;-)
Pro zaèátek jeden velmi znepokojivý èlánek o pøevýchovném centrum pro americké dìti na Jamajce (tak koukam, ¾e u¾ je to dost starý):
A teï nìco veselej¹ího: So You Want To Learn Japanise [ENG] - by Dan Barrett (via Voyage To Mars again, few years ago)
Edited on 2007-12-25 23:00:40 by OuricRolri [alchiorletor]

Additions:
bocadomget
Vítejte!
To na co se právì díváte je moje Wiki. Uvídíme, jestli se mi èasem podaøí vymyslet nìjaký alespoò lehce u¾iteèný obsah => zatím nic.
Menu :: ©kola :: Music :: JunkYard :: Links :: Gentoo :: Discworld/Zemìplocha

Øíkejme tomu news (aneb Kdybych mìl blog):

Anime: Jmenovala se Mikuru Asahina. Na první pohled docela normální hezká dívka... ale ve skuteènosti to byla ... bojová servírka z budoucnosti.
Jedno bezchybné album, celé zdarma! Doporuèuje 6 z 5ti nejen demoscene a breakbeat fandù... to je Paniq - Lost Known Good Configuration a pokud se vám zalíbí, zkuste taky star¹í Neurons: Fire at Will
Paniq je nìmec, èlen dnes ji¾ legendárních FarbRausch. Jeho star¹í hudba je vìt¹inou nìjaký (psy/?)trance, poslední alba jsou ale více lámaná.
(Chtìl bych mít blog...;) První phishing v èechách! Igi | hoax.cz | Zkuste si, jestli poznáte phishing od legitimního mailu od banky: http://survey.mailfrontier.com/survey/phishing_uk.html
Lákají vás nabídky levných výdìlkù na internetu?
Co je s tim pøipojenim? Ne, ¾e bych si stì¾oval ;-)
Pro zaèátek jeden velmi znepokojivý èlánek o pøevýchovném centrum pro americké dìti na Jamajce (tak koukam, ¾e u¾ je to dost starý):
A teï nìco veselej¹ího: So You Want To Learn Japanise [ENG] - by Dan Barrett (via Voyage To Mars again, few years ago)


Deletions:
Vítejte!
To na co se právì díváte je moje Wiki. Uvídíme, jestli se mi èasem podaøí vymyslet nìjaký alespoò lehce u¾iteèný obsah => zatím nic.
Menu :: ©kola :: Music :: JunkYard :: Links :: Gentoo :: Discworld/Zemìplocha

Øíkejme tomu news (aneb Kdybych mìl blog):

Anime: Jmenovala se Mikuru Asahina. Na první pohled docela normální hezká dívka... ale ve skuteènosti to byla ... bojová servírka z budoucnosti.
Jedno bezchybné album, celé zdarma! Doporuèuje 6 z 5ti nejen demoscene a breakbeat fandù... to je Paniq - Lost Known Good Configuration a pokud se vám zalíbí, zkuste taky star¹í Neurons: Fire at Will
Paniq je nìmec, èlen dnes ji¾ legendárních FarbRausch. Jeho star¹í hudba je vìt¹inou nìjaký (psy/?)trance, poslední alba jsou ale více lámaná.
(Chtìl bych mít blog...;) První phishing v èechách! Igi | hoax.cz | Zkuste si, jestli poznáte phishing od legitimního mailu od banky: http://survey.mailfrontier.com/survey/phishing_uk.html
Lákají vás nabídky levných výdìlkù na internetu?
Co je s tim pøipojenim? Ne, ¾e bych si stì¾oval ;-)
Pro zaèátek jeden velmi znepokojivý èlánek o pøevýchovném centrum pro americké dìti na Jamajce (tak koukam, ¾e u¾ je to dost starý):
A teï nìco veselej¹ího: So You Want To Learn Japanise [ENG] - by Dan Barrett (via Voyage To Mars again, few years ago)
Edited on 2007-12-25 22:58:09 by PastrOcelr [alnoorzel]

Additions:
letoboch
Vítejte!
To na co se právì díváte je moje Wiki. Uvídíme, jestli se mi èasem podaøí vymyslet nìjaký alespoò lehce u¾iteèný obsah => zatím nic.
Menu :: ©kola :: Music :: JunkYard :: Links :: Gentoo :: Discworld/Zemìplocha

Øíkejme tomu news (aneb Kdybych mìl blog):

Anime: Jmenovala se Mikuru Asahina. Na první pohled docela normální hezká dívka... ale ve skuteènosti to byla ... bojová servírka z budoucnosti.
Jedno bezchybné album, celé zdarma! Doporuèuje 6 z 5ti nejen demoscene a breakbeat fandù... to je Paniq - Lost Known Good Configuration a pokud se vám zalíbí, zkuste taky star¹í Neurons: Fire at Will
Paniq je nìmec, èlen dnes ji¾ legendárních FarbRausch. Jeho star¹í hudba je vìt¹inou nìjaký (psy/?)trance, poslední alba jsou ale více lámaná.
(Chtìl bych mít blog...;) První phishing v èechách! Igi | hoax.cz | Zkuste si, jestli poznáte phishing od legitimního mailu od banky: http://survey.mailfrontier.com/survey/phishing_uk.html
Lákají vás nabídky levných výdìlkù na internetu?
Co je s tim pøipojenim? Ne, ¾e bych si stì¾oval ;-)
Pro zaèátek jeden velmi znepokojivý èlánek o pøevýchovném centrum pro americké dìti na Jamajce (tak koukam, ¾e u¾ je to dost starý):
A teï nìco veselej¹ího: So You Want To Learn Japanise [ENG] - by Dan Barrett (via Voyage To Mars again, few years ago)


Deletions:
Vtejte!
To na co se prv dvte je moje Wiki. Uvdme, jestli se mi asem poda vymyslet njak alespo lehce uiten obsah => zatm nic.
Menu :: kola :: Music :: JunkYard :: Links :: Gentoo :: Discworld/Zemplocha
OWEB09 boty - evcovsk dlna

kejme tomu news (aneb Kdybych ml blog):

Anime: Jmenovala se Mikuru Asahina. Na prvn pohled docela normln hezk dvka... ale ve skutenosti to byla ... bojov servrka z budoucnosti.
Jedno bezchybn album, cel zdarma! Doporuuje 6 z 5ti nejen demoscene a breakbeat fand... to je Paniq - Lost Known Good Configuration a pokud se vm zalb, zkuste taky star Neurons: Fire at Will
Paniq je nmec, len dnes ji legendrnch FarbRausch. Jeho star hudba je vtinou njak (psy/?)trance, posledn alba jsou ale vce lman.
(Chtl bych mt blog...;) Prvn phishing v echch! Igi | hoax.cz | Zkuste si, jestli poznte phishing od legitimnho mailu od banky: http://survey.mailfrontier.com/survey/phishing_uk.html
Lkaj vs nabdky levnch vdlk na internetu?
Co je s tim pipojenim? Ne, e bych si stoval ;-)
Pro zatek jeden velmi znepokojiv lnek o pevchovnm centrum pro americk dti na Jamajce (tak koukam, e u je to dost star):
A te nco veselejho: So You Want To Learn Japanise [ENG] - by Dan Barrett (via Voyage To Mars again, few years ago)
Edited on 2007-08-16 16:07:16 by FunTom

Additions:
OWEB09 boty - evcovsk dlna
http://www.dreamincode.net/forums/showtopic18057.htm
Edited on 2007-08-14 13:43:36 by FunTom

Additions:
grosslack: Hell is a place of everlasting damnation and fire.
locokamil: Your belief system is thermodynamically unsound.
(bash.org)
Edited on 2007-08-07 09:54:07 by FunTom

Additions:
JizdniRadyEdited on 2007-06-23 18:21:23 by FunTom

Additions:
Rock for People 2007 location

Deletions:
Nejvt a nejrychlej boty owe07b1, nov prky owe07p1 (projekt do koly, SEO)Edited on 2007-05-18 10:34:50 by FunTom

Additions:
(that's not the hd-dvd key, this is it: 09-f9-11-02-9d-74-e3-5b-d8-41-56-c5-63-56-88-c0)

Deletions:
(that's not the aacss key, this is it: 09-f9-11-02-9d-74-e3-5b-d8-41-56-c5-63-56-88-c0)Edited on 2007-05-18 10:31:32 by FunTom

Additions:
(that's not the aacss key, this is it: 09-f9-11-02-9d-74-e3-5b-d8-41-56-c5-63-56-88-c0)Edited on 2007-04-11 16:51:30 by FunTom

Additions:
Nejvt a nejrychlej boty owe07b1, nov prky owe07p1 (projekt do koly, SEO)

Deletions:
Nejvt a nejrychlej boty owe07b1 (projekt do koly, SEO)Edited on 2007-04-11 00:22:09 by FunTom

Additions:
Nejvt a nejrychlej boty owe07b1 (projekt do koly, SEO)

Deletions:
Nejvt a nejrychlej owe07b1 (projekt do koly, SEO)Edited on 2007-04-11 00:21:40 by FunTom

Additions:
Nejvt a nejrychlej owe07b1 (projekt do koly, SEO)Edited on 2007-03-14 19:56:07 by FunTom

Additions:
Anime: Jmenovala se Mikuru Asahina. Na prvn pohled docela normln hezk dvka... ale ve skutenosti to byla ... bojov servrka z budoucnosti.

Deletions:
Anime: Jmenovala se Mikuru Asahina. Na prvn pohled docela normln hezk dvka... ale ve skutenosti to byla ... bojov servrka z budoucnosti.Edited on 2007-03-14 19:55:36 by FunTom

Additions:
Anime: Jmenovala se Mikuru Asahina. Na prvn pohled docela normln hezk dvka... ale ve skutenosti to byla ... bojov servrka z budoucnosti.Edited on 2006-08-03 19:07:52 by FunTom

Additions:
What The Fuck is up with the world?! http://rivombrosa-forume.ic.cz [CZ/SK]Edited on 2006-07-22 13:21:16 by FunTom

Additions:
Ban Comic Sans!Edited on 2006-07-19 08:17:41 by FunTom

Additions:
http://www.heptune.com/farts.html - interesting facts ... and some really stupid questions (author is intelligent, readers are not)

Deletions:
http://www.heptune.com/farts.html - interesting facts and some really stupid questions (author is intelligent, readers are not)Edited on 2006-07-19 08:16:58 by FunTom

Additions:
http://www.heptune.com/farts.html - interesting facts and some really stupid questions (author is intelligent, readers are not)
update (2006/06/22): Muahahahah, I love to see that people cry. (Czech team's out)


Deletions:
update (2006/06/22): Muahahahah, I love to see that people cry.Oldest known version of this page was edited on 2006-06-22 19:48:45 by FunTom []
Page view:

FunTOM's Wiki


Vtejte!
To na co se prv dvte je moje Wiki. Uvdme, jestli se mi asem poda vymyslet njak alespo lehce uiten obsah => zatm nic.

Welcome!
This is my Wiki. No usefull content yet. These pages will contain texts mainly in czech language, others will be marked so watch for something like [ENG] and simillar.

Weather Out to lunch


Menu :: kola :: Music :: JunkYard :: Links :: Gentoo :: Discworld/Zemplocha


kejme tomu news (aneb Kdybych ml blog):


I HATE FOOTBALL! specially when it's ALL AROUND! Love me or hate me, agree or not. Over.
update (2006/06/22): Muahahahah, I love to see that people cry.

Jedno bezchybn album, cel zdarma! Doporuuje 6 z 5ti nejen demoscene a breakbeat fand... to je Paniq - Lost Known Good Configuration a pokud se vm zalb, zkuste taky star Neurons: Fire at Will
Paniq je nmec, len dnes ji legendrnch FarbRausch. Jeho star hudba je vtinou njak (psy/?)trance, posledn alba jsou ale vce lman.

http://www.chiptunes.com, make sure you check that out!

http://video.google.com/videoplay?docid=6176491654107670145&q=incredible+machines&pl=true

http://www.sisyfos.cz

(Chtl bych mt blog...;) Prvn phishing v echch! Igi | hoax.cz | Zkuste si, jestli poznte phishing od legitimnho mailu od banky: http://survey.mailfrontier.com/survey/phishing_uk.html

"On next week show we'll be asking: Is it significant that Duran Duran is an anagram of 'a nerd, a nerd'?"
Andy Hamilton in The Milion Pound Radio Show (BBC radio show from 1980's)

LinuxWeek [CZ]

my latest work: http://www.kralupskevolejbalistky.org/ (CZ, CSS orgy)

last.fm Weekly Artist ChartI'm just listening: http://www.last.fm/user/funtom/, brought to you by http://www.last.fm/ (used to be called Audioscrobbler. take a look, register if you want. it's free).

Have some **Fortune**

Lkaj vs nabdky levnch vdlk na internetu?

Co je s tim pipojenim? Ne, e bych si stoval ;-)

Pro zatek jeden velmi znepokojiv lnek o pevchovnm centrum pro americk dti na Jamajce (tak koukam, e u je to dost star):
The Last Resort [ENG] - The Observer, Sunday June 29, 2003 (via Ragnar Tornquist's Voyage To Mars)

A te nco veselejho: So You Want To Learn Japanise [ENG] - by Dan Barrett (via Voyage To Mars again, few years ago)
(EN: Possibly the funniest text I've ever read on the Internet.)

EN: You have to listen to this (if you don't know it already)! I've been listening to mostly comedy radio shows on BBC7 for about 3 weeks and this is the best I've heard so far: People Like Us by John Morton. You can catch it on BBC7 website each Wednesday at 8:30, 22:00 and 3:30 on Thursday and the whole following week in the listenagain section.
And if you like it, you can also try The Million Pound Radio Show and The Now Show on Monday, Old Harry's Game on Tuesday, before Python I'm Sorry I'll Read That Again from 1966 on Friday and if you haven't got enough, there's three-hour block of Comedy Greats on Saturday. These are my most favourite shows for now.
[update 2005/03] most of these aren't aired now so I listen mainly to I'm Sorry I Haven't A Clue/I'll Read That Again and Radio Active on Monday, Old Harry's Game and following Half Sketch on Tuesday, The Boosh (weird) on Wednesday, Goodness Gracious Me (great!) on Thursday and Little Britain returning after a while on Friday's evenings.

http://people.freenet.de/schnubelken/bunnys/

some lovely chics http://7floor.net

Beek - Dolphin Island ringtone (http://www.chiptune.com/files/it/beek-dolphin_island.zip - 15kB)
(Nokia 3310) 4g1 8f1 4g1 4f1 4e1 4d1 4c1 8- 8g1 8a1 4#a1 8c2 4a1 4f1 4g1 4f1 4e1 8- 8e1 8f1 4g1 8f1 4g1 4f1 4c2 4d2 4c2 8a1 8g1 8a1 4#a1 8c2 4a1 4f1 4g1 4f1 4e1 8- 8e1 8f1

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/

Dingo's Kidneys

Jak jsem hledal Wiki

No Software Patents!

TmpLinks :: GentooLinux

http://hrad.wz.cz

Useful pages: FormattingRules, OrphanedPages, WantedPages, TextSearch, Calnedar, BBC7-Live.
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by Wikka Wakka Wiki 1.1.5.3
Page was generated in 0.1377 seconds