FunWiki : UniAlgdsC5w

HomePage :: Categories :: PageIndex :: RecentChanges :: RecentlyCommented :: Login/Register
Příklad 1: Sestavte algoritmus, který v posloupnosti čísel a1, a2, …, an najde první člen větší než 177 a zamění jej s členem a1. Pokud v posloupnosti člen větší než 177 neexistuje, nechá posloupnost uloženou beze změny.

začátek
 a[n + 1] := 117;
 index := 1;
 dokud a[index] < 117 opakuj
	index := index + 1; 
 jestliže index > n pak
	napiš("Číslo s danou vlastností se v posloupnosti nevyskytuje.");
 jinak
 zažátek
	pom := a[1];
	a[1] := a[index];
	a[index] := pom;
 konec
konec.Příklad 2: Sestavte algoritmus, který v posloupnosti n čísel a1, a2, …, an najde poslední sudé číslo ak, a pak vypíše členy posloupnosti od následujícího (k+1). členu až do posledního členu posloupnosti. Pokud v posloupnosti sudé číslo není, podá o tom informaci.

začátek
 sudé := 0;
 pro index od 1 do n opakuj
	pokud a[index] mod 2 = 0 pak
	 sudé := index;
 pokud sudé > 0 pak
	pro index od sudé do n opakuj
	 napiš(a[index]);
 jinak
	napiš("Žádné sudé číslo nebylo nalezeno.");
konec.Příklad 3: Sestavte algoritmus, který v posloupnosti n čísel a1, a2, …, an najde první a poslední sudé číslo a vypíše všechna lichá čísla posloupnosti, která mezi nimi leží. Pokud v posloupnosti sudé číslo neexistuje nebo existuje jediné sudé číslo, podá o tom informaci.

začátek
 první := 0;
 poslední := 0;
 pro index od 1 do n opakuj
	pokud a[index] mod 2 = 0 pak
	 pokud první = 0 pak
	  první := a[index];
	 jinak
	  poslední := a[index];
 pokud první > 0 pak
	pokud poslední > 0 pak
	 pro index od první do poslední opakuj
	  pokud a[index] mod 2 != 0 pak
	   napiš(a[index]);
	jinak
	 napiš("Nalezeno pouze jedno sudé číslo.");
 jinak
	napiš("Nenalezeno žádné sudé číslo.");
konec.Příklad 4: Sestavte algoritmus, který v posloupnosti n čísel a1, a2, …, an najde první dva kladné členy a z nich vypočítá a vypíše aritmetický průměr. Pokud se v posloupnosti dvě kladná čísla nenachází, podá o tom informaci.

začátek
 první := 0;
 druhý := 0;
 index := 1;
 dokud (index <= n) A druhý = 0 opakuj
 začátek
	pokud a[index] > 0 pak
	 pokud první = 0 pak
	  první := a[index];
	 jinak
	  druhý := a[index];
	index := index + 1;
 konec
 pokud první > 0 pak
	pokud druhé > 0 pak
	 napiš((první + druhé) / 2);
	jinak
	 napiš("Nalezeno pouze jedno kladné číslo.");
 jinak
	napiš("Nenalezeno žádné kladné čílso.");
konec.

There are no comments on this page. [Add comment]

Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by Wikka Wakka Wiki 1.1.5.3
Page was generated in 0.0409 seconds